Kampovanje

Kula 1

Ideja mnogo, vremena malo

Nikada nisam bio talenat za pisanje. Na stranu to što dolazim iz mešovitog braka, pa mi je u krvi da brljavim sa srpskim jezikom, a pogotovo sa književnosti. Mučio sam muku sa tadašnjim srpsko-hrvatskim...